Vuorirevonpapu Thermopsis montana

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Thermopsis montana
Auktorit
Nutt.
Yleiskieliset nimet
  • vuorirevonpapu (suomi)
  • lupinväppling (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.38944
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • tulokas, uutta perua, vakinainen
  • kokonaan viljelyperäinen
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
  • 2010 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Mikko Piirainen
DNA-viivakoodisekvenssit
Thermopsis montana
3 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit