HernekasvitFabaceae

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Fabaceae
Auktorit
Lindl.
Yleiskieliset nimet
  • hernekasvit (suomi)
  • ärtväxter (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.38942
Taksonominen taso
heimo
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit