Hedlundia hybrida × Sorbus aucuparia

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Hedlundia hybrida × Sorbus aucuparia
Tunniste
http://tun.fi/MX.38915
Taksonominen taso
sukujenvälinen risteymä (kasvitiede)
Esiintymisen tyyppi
  • statusta ei arvioitu
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2010 NE – Arvioimatta jätetyt
Asiantuntija
  • Arto Kurtto
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit