Idänverijuuri Agrimonia pilosa

Yleiskuvaus

Verijuuret ovat monivuotisia, juurakollisia, isoja, karvaisia ruohoja. Lehtilapa on päätöparinen; lehdyköiden väleissä on pieniä välilehdyköitä. Kukinto on pitkä tähkämäinen terttu. Teriö on pieni, keltainen; emejä on 1 tai 2; maljamaisen, pitkittäisuurteisen kukkapohjuksen kärkipään ulkopinnalla on koukkupäisiä sukasia, kukkapohjus on pähkylähedelmineen takertuva.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: Arvokkaiden luontotyyppien kasvit Etelä-Suomessa 1: Perinnebiotoopit - Uhanalaisia lajeja CC BY 4.0

Kasvumuoto

Monivuotinen, juurakollinen, isokasvuinen, karvainen ruoho. Ruusukkeeton.

Koko

40–100 cm.

Varsi

Varressa on vain pitkiä karvoja.

Lehti

Lehtilapa on 3- tai 4-parinen. Lehdykät ovat vastapuikeita, suippotyvisiä, tyvipuolelta ehytlaitaisia, kärkipuolelta isohampaisia, alta vain suonia pitkin karvaisia.

Kukka

Kukinto on pitkä hoikka terttu. Teriö on pieni ja kalpeankeltainen. Terälehdet ovat 3–4 mm, ehytlaitaiset. Emejä on 1 tai 2. Maljamaisen kukkapohjuksen ulkopinnalla on koukkupäisiä sukasia, jotka ovat kärkeä kohti suuntautuneita. Kukkapohjus on kypsänä 4–5 mm leveä (sukaset mukaan lukien).

Hedelmä ja siemen

Siemenet kypsyvät elokuussa. Ne takertuvat eläimiin ja ihmisiin, joiden mukana ne leviävät uusille kasvupaikoille. Siemenet tarvitsevat itääkseen rikkoutunutta maanpintaa.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: Arvokkaiden luontotyyppien kasvit Etelä-Suomessa 1: Perinnebiotoopit - Uhanalaisia lajeja CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Agrimonia pilosa
Auktorit
Ledeb.
Yleiskieliset nimet
 • idänverijuuri (suomi)
 • rysk småborre (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.38825
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • tulokas, vanhaa perua, vakinainen (muinaistulokas)
Hallinnolliset lajitiedot
 • Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521) ?
 • Erityisesti suojeltavat lajit (LSA 1997/160, liite 4 2021/521) ?
 • Koko maassa rauhoitetut kasvilajit (LSA 1997/160, liite 3a 2021/521) ?
 • EU:n luontodirektiivin II-liite ?
 • EU:n luontodirektiivin IV-liite ?
 • EU:n luontodirektiivin liite II, Suomen Natura-lajit ?
 • Kiireellisesti suojeltavat lajit (SYKE 2020) ?
 • VANHA Kiireellisesti suojeltavat lajit (SYKE 2010–2011) ?
 • VANHA Uhanalaisten lajien turvaaminen metsätaloudessa -hankkeessa 2007–2010 laadittu metsälajiluettelo ?
 • Putkilokasvien toiminnallinen monimuotoisuus – SUMI-hankkeessa 2022 laadittu luettelo ?
 • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo ?
 • VANHA Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) ?
 • VANHA Erityisesti suojeltavat lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471) ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 EN – Erittäin uhanalaiset
 • 2010 EN – Erittäin uhanalaiset
 • 2000 EN – Erittäin uhanalaiset
Asiantuntija
 • Arto Kurtto
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
 • Putkilokasvit