Kontortamänty Pinus contorta

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Pinus contorta
Auktorit
Douglas ex Loudon
Yleiskieliset nimet
  • kontortamänty (suomi)
  • contortatall (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.37821
Taksonominen taso
laji
Esiintymisen tyyppi
  • korkeintaan viljelyjäänne
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2010 NA – Arviointiin soveltumattomat
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Putkilokasvit
  • Kasvien elomuodot
  • Puut