Mustaleppälintu Phoenicurus ochruros

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Phoenicurus ochruros
Auktorit
(S.G. Gmelin, 1774)
Yleiskieliset nimet
 • mustaleppälintu (suomi)
 • svart rödstjärt (ruotsi)
 • Black Redstart (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.32894
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
 • BirdLife-kategoria A (ilm. luonnonvaraisena tavattu ainakin kerran v. 1949 jälkeen)
 • Säännöllinen pesijä
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 NT – Silmälläpidettävät
 • 2015 LC – Elinvoimaiset
 • 2010 NT – Silmälläpidettävät
 • 2000 NE – Arvioimatta jätetyt
Asiantuntija
 • Jari Valkama
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
 • Linnut