KangaskiuruLullula arborea

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Lullula arborea
Auktorit
(Linnaeus, 1758)
Yleiskieliset nimet
 • kangaskiuru (suomi)
 • trädlärka (ruotsi)
 • Woodlark (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.32063
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
 • EU:n lintudirektiivin I-liite ?
 • Uhanalaisten lajien esiintymien turvaaminen metsätaloudessa – Lajiturva-hankkeessa 2019–2021 laadittu lajiluettelo. ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 NT – Silmälläpidettävät
 • 2015 VU – Vaarantuneet
 • 2010 LC – Elinvoimaiset
 • 2000 NT – Silmälläpidettävät
Asiantuntija
 • Jari Valkama
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Eliöryhmät
 • Linnut