Plastanoxus chittendenii

  • Yleiskuvaus
  • Taksonomia
  • Esiintyminen
  • Näytteet
  • Uhanalaisuus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Plastanoxus chittendenii
Auktorit
(Ashmead, 1893)
Tunniste
http://tun.fi/MX.313388
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NT – Silmälläpidettävät
  • 2010 NE – Arvioimatta jätetyt
Asiantuntija
  • Juho Paukkunen
DNA-viivakoodien lkm
0 (Plastanoxus chittendenii)
0 (Anoxus chittendenii)
Eliöryhmät
  • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
  • Pistiäiset