Passerides

  • Yleiskuvaus
  • Media
  • Taksonomia
  • Esiintyminen
  • Näytteet

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Passerides
Tunniste
http://tun.fi/MX.292600
Taksonominen taso
osalahko
Asiantuntija
  • Jari Valkama
DNA-viivakoodien lkm
0 (Passerides)
Eliöryhmät
  • Linnut
Yhteensä 172 lajia