Kaskaat Auchenorrhyncha

Yleiskuvaus

Kaskaat (Auchenorrhyncha) ovat Suomessa pienikokoisia kasvinsyöjähyönteisiä, joille ominaista on niiden kyky tuottaa ääntä takaruumiissa sijaitsevien ääntelyelinten avulla.

Kaskaiden päässä on hyvin lyhyet ja kärkijaokkeestaan sukasmaiset tuntosarvet. Verkkosilmät ovat yleensä selvästi näkyvissä, vaikka ne voivatkin käsittää vain muutaman ommatidin. Pistesilmiä on tavallisesti kaksi tai kolme. Suuosat ovat pistävät ja imevät. Ne muodostavat nivelikkään imukärsän, joka levossa pään alla taaksepäin suuntautuneena. Imukärsä on selvästi pään jatkeena. Keskiruumiin 1. jaoke (prothorax) on kaskailla useimmiten pieni muodostaen vain kaulusmaisen muodostuman pään taakse, mutta se voi olla joskus suuri ja selvästi erottuvakin. Keskiruumiin 2. ja 3. jaoke ovat yleensä hyvin kehittyneet kolmannen jaokkeen ollessa suhteellisen pieni. 2. jaokkeen (mesothorax) kilveke (scutellum) erottuu yleensä selvästi. Siipiä on tavallisesti kaksi paria siipiä: etusiivet ovat usein kitinisoituneet ja nahkamaiset, takasiivet kalvomaiset. Levossa siivet ovat tavallisesti kattolaskuisesti takaruumiin päällä. Siipisuonitus on melko täydellinen. Kaskaiden jalat ovat yleensä hoikat ja yksinkertaiset. Nilkat ovat 3-jaokkeiset. Takaruumiissa ei ole peräsukasia. Useimpien lajien naarailla on leveä, sapelimainen munanasetin.

Toukat aikuisen kaltaisia, mutta siivettömiä.

Suomesta tunnetaan 420 lajia (laji.fi,18.1.2019).

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: BIO-103 Eliöiden monimuotoisuus: eläintuntemus - Hyönteiset, Insecta & alkuhyönteiset, Entognatha
Kuvaustekstin laatijat:

FM, suunnittelija Jani Järvi / Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

CC BY 4.0

Koko

Suomalaiset lajit hyvin pienestä pienehköön, useimmiten alle 5 mm.

Suomen suurin laji vuorilaulukaskas, Citadetta montana, jonka ruumiin pituus voi olla yli 20 mm.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: BIO-103 Eliöiden monimuotoisuus: eläintuntemus - Hyönteiset, Insecta & alkuhyönteiset, Entognatha CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana.

Suomesta yhteensä
havaintoa
?
ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Auchenorrhyncha
Auktorit
Duméril, 1806
Yleiskieliset nimet
  • kaskaat (suomi)
  • stritar (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.289596
Taksonominen taso
alalahko
Asiantuntijat
  • Anders Albrecht
  • Heidi Viljanen
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
  • Nivelkärsäiset
  • Kaskaat
Yhteensä 427 lajia