Sturgeon ichtadenovirus A

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Sturgeon ichtadenovirus A
Tunniste
http://tun.fi/MX.285638
Taksonominen taso
laji
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Muut organismit
  • Virukset ja viroidit