Rotavirus

  • Yleiskuvaus
  • Taksonomia
  • Esiintyminen
  • Näytteet

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Rotavirus
Tunniste
http://tun.fi/MX.282898
Taksonominen taso
suku
DNA-viivakoodien lkm
Eliöryhmät
  • Muut organismit
  • Virukset ja viroidit