Teeri Tetrao tetrix

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
 • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Tetrao tetrix
Auktorit
(Linnaeus, 1758)
Yleiskieliset nimet
 • teeri (suomi)
 • orre (ruotsi)
 • Black Grouse (englanti)
Tunniste
http://tun.fi/MX.26926
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
 • BirdLife-kategoria A (ilm. luonnonvaraisena tavattu ainakin kerran v. 1949 jälkeen)
 • Säännöllinen pesijä
Hallinnolliset lajitiedot
 • EU:n lintudirektiivin I-liite ?
 • EU:n lintudirektiivin II/B-liite ?
 • Riistalintu (Metsästyslaki 1993/615) ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 LC – Elinvoimaiset
 • 2015 LC – Elinvoimaiset
 • 2010 NT – Silmälläpidettävät
 • 2000 NT – Silmälläpidettävät
Asiantuntija
 • Jari Valkama
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
 • Linnut