Punamaljakas Sarcoscypha austriaca

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Sarcoscypha austriaca
Auktorit
(Beck) Boud.
Yleiskieliset nimet
 • punamaljakas (suomi)
 • scharlakansskål (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.238480
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 LC – Elinvoimaiset
 • 2010 LC – Elinvoimaiset
 • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntijat
 • Seppo Huhtinen
 • Pertti Salo
 • Leena Myllys
 • Soili Stenroos
 • Tea von Bonsdorff
DNA-viivakoodisekvenssit
Sarcoscypha austriaca
3 julkista näytettä
Eliöryhmät
 • Sienet ja jäkälät
 • Kotelosienet pl. jäkälät