Phlebiella romellii

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Phlebiella romellii
Auktorit
(Hjortstam) K. H. Larss. & Hjortstam
Yleiskieliset nimet
  • förnatrådskinn (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.236156
Taksonominen taso
laji
Asiantuntija
  • Otto Miettinen
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
  • Suursienet