Rakkosieni Nidularia deformis

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Nidularia deformis
Auktorit
(Willd.:Pers.) Fr. & Nordholm
Yleiskieliset nimet
  • rakkosieni (suomi)
  • gyttrad nästsvamp (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.236063
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Kokoelmanäyte Suomesta
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 LC – Elinvoimaiset
  • 2010 LC – Elinvoimaiset
  • 2000 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
  • Tea von Bonsdorff
DNA-viivakoodisekvenssit
Nidularia deformis
3 julkista näytettä
Nidularia farcta
1 julkista näytettä
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
  • Suursienet
  • Helttasienet
  • Kupusienet