Cortinarius argillaceosericeus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Cortinarius argillaceosericeus
Auktorit
Kytöv., Niskanen & Liimat.
Tunniste
http://tun.fi/MX.234992
Taksonominen taso
laji
Asiantuntijat
  • Tea von Bonsdorff
  • Tuula Niskanen
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät