Cinara cuneomaculata

 • Yleiskuvaus
 • Taksonomia
 • Esiintyminen
 • Näytteet

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Cinara cuneomaculata
Auktorit
(del Guercio, 1909)
Tunniste
http://tun.fi/MX.228693
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
 • Uhanalaiset lajit (Luonnonsuojeluasetus 14.2.1997/160, liite 4 19.6.2013/471) ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 LC – Elinvoimaiset
 • 2010 VU – Vaarantuneet
Asiantuntijat
 • Anders Albrecht
 • Pasi Sihvonen
 • Heidi Viljanen
DNA-viivakoodien lkm
Eliöryhmät
 • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
 • Nivelkärsäiset
 • Kirvat