Itämerenhauru Fucus radicans

Yleiskuvaus

Morfologisesti itämerenhauru Fucus radicans muistuttaa samansukuista rakkolevää (F. vesiculosus), mutta on kapealehtisempi ja pienempi. F. radicans myös haaroo tiheämmin ja muodostaa tuuheita pensastoja. Sekovarsien keskiranka on selvästi erottuva ja kaasurakkulat pallomaisia kuten F. vesiculosuksella.

Lähde: Pinkka oppimisympäristö: Vesieliöiden lajintunnistus - Makroskooppiset levät CC BY 4.0

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomesta yhteensä

havaintoa?

ruutua
Havaintojen lkm
  • Yhteensä ruutua
Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Fucus radicans
Auktorit
L.Bergström & L.Kautsky
Yleiskieliset nimet
  • itämerenhauru (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.213359
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Havainto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • Vakiintunut
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NT – Silmälläpidettävät
Asiantuntija
  • Marja Koistinen
DNA-viivakoodisekvenssit
Eliöryhmät
  • Levät