Tulvakääpä Tyromyces fumidiceps

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Tyromyces fumidiceps
Auktorit
G.F. Atk.
Yleiskieliset nimet
  • tulvakääpä (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.206156
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • Vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 VU – Vaarantuneet
  • 2010 EN – Erittäin uhanalaiset
  • 2000 DD – Puutteellisesti tunnetut
Asiantuntija
  • Otto Miettinen
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
  • Suursienet
  • Kääväkkäät
  • Käävät