Rikkikääpäryhmä Laetiporus sulphureus coll.

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Laetiporus sulphureus coll.
Auktorit
(Bull. : Fr.) Murrill
Yleiskieliset nimet
  • rikkikääpäryhmä (suomi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.206071
Taksonominen taso
lajiryhmä
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2010 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
  • Otto Miettinen
DNA-viivakoodisekvenssit
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
  • Suursienet
  • Kääväkkäät
  • Käävät