Havuliimaharsukka Phlebiella subflavidogrisea

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Phlebiella subflavidogrisea
Auktorit
(Litsch.) Oberw.
Yleiskieliset nimet
  • havuliimaharsukka (suomi)
  • grantrådskinn (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.205759
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Oletettavasti Suomessa
Esiintymisen tyyppi
  • Vakiintunut
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 LC – Elinvoimaiset
  • 2010 LC – Elinvoimaiset
  • 2000 NT – Silmälläpidettävät
Asiantuntija
  • Otto Miettinen
Julkisten DNA-viivakoodisekvenssien määrä
Emme voi näyttää tätä lukua tällä hetkellä johtuen kansainvälisen BOLD-palvelun rajapinnan rajoituksista. ?
Eliöryhmät
  • Sienet ja jäkälät
  • Suursienet
  • Kääväkkäät