Kalvasharsukka Phlebiella christiansenii

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Phlebiella christiansenii
Auktorit
(Parmasto) K. H. Larss. & Hjortstam
Yleiskieliset nimet
 • kalvasharsukka (suomi)
 • blekt trådskinn (ruotsi)
Tunniste
http://tun.fi/MX.205757
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Oletettavasti Suomessa
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 LC – Elinvoimaiset
 • 2010 LC – Elinvoimaiset
 • 2000 NT – Silmälläpidettävät
Asiantuntija
 • Otto Miettinen
DNA-viivakoodisekvenssit
Phlebiella christiansenii
1 julkista näytettä
Eliöryhmät
 • Sienet ja jäkälät
 • Suursienet
 • Kääväkkäät
 • Orvakat