ValkohietahukkaMellinus crabroneus

 • Yleiskuvaus
 • Taksonomia
 • Esiintyminen
 • Näytteet
 • Uhanalaisuus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Mellinus crabroneus
Auktorit
(Thunberg, 1791)
Suositeltu yleiskielinen nimi
valkohietahukka
Tunniste
http://tun.fi/MX.204510
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
 • Vain vanhoja havaintoja
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 RE – Suomesta hävinneet
 • 2010 NE – Arvioimatta jätetyt
Asiantuntija
 • Juho Paukkunen
DNA-viivakoodien lkm
0 (Sphex crabronea)
Eliöryhmät
 • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
 • Pistiäiset