KeltahietahukkaMellinus arvensis

 • Yleiskuvaus
 • Media
 • Taksonomia
 • Esiintyminen
 • Näytteet

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Mellinus arvensis
Auktorit
(Linnaeus, 1758)
Suositeltu yleiskielinen nimi
keltahietahukka
Tunniste
http://tun.fi/MX.204509
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 LC – Elinvoimaiset
 • 2010 LC – Elinvoimaiset
Asiantuntija
 • Juho Paukkunen
DNA-viivakoodien lkm
0 (Vespa arvensis)
Eliöryhmät
 • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
 • Pistiäiset