Nykähukka (nykäpistiäinen)Belomicrus borealis

 • Yleiskuvaus
 • Taksonomia
 • Esiintyminen
 • Näytteet
 • Uhanalaisuus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Belomicrus borealis
Auktorit
Forsius, 1923
Suositeltu yleiskielinen nimi
nykähukka
Tunniste
http://tun.fi/MX.204421
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
 • Vakiintunut
Hallinnolliset lajitiedot
 • Uhanalaiset lajit (Luonnonsuojeluasetus 14.2.1997/160, liite 4 19.6.2013/471) ?
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 CR – Äärimmäisen uhanalaiset
 • 2010 EN – Erittäin uhanalaiset
 • 2000 NT – Silmälläpidettävät
Asiantuntija
 • Juho Paukkunen
DNA-viivakoodien lkm
0 (Belomicrus borealis)
Eliöryhmät
 • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
 • Pistiäiset