KirjohietakultiainenHedychridium caputaureum

 • Yleiskuvaus
 • Media
 • Taksonomia
 • Esiintyminen
 • Näytteet
 • Uhanalaisuus

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Hedychridium caputaureum
Auktorit
Trautmann & Trautmann, 1919
Suositeltu yleiskielinen nimi
kirjohietakultiainen
Tunniste
http://tun.fi/MX.204017
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Uhanalaisuus Suomessa
 • 2019 NT – Silmälläpidettävät
 • 2010 VU – Vaarantuneet
Asiantuntija
 • Juho Paukkunen
DNA-viivakoodien lkm
0 (Hedychridium roseum var. caputaureum)
Eliöryhmät
 • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
 • Pistiäiset