Plastanoxus westwoodi

  • Yleiskuvaus
  • Taksonomia
  • Esiintyminen
  • Näytteet

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Plastanoxus westwoodi
Auktorit
(Kieffer, 1914)
Tunniste
http://tun.fi/MX.203981
Taksonominen taso
laji
Esiintyminen Suomessa
Julkaistu tieto Suomesta
Esiintymisen tyyppi
  • Ihmisen vaikutuksesta
Uhanalaisuus Suomessa
  • 2019 NA – Arviointiin soveltumattomat
  • 2010 NA – Arviointiin soveltumattomat
Asiantuntija
  • Juho Paukkunen
DNA-viivakoodien lkm
0 (Plastanoxus westwoodi)
Eliöryhmät
  • Hyönteiset ja hämähäkkieläimet
  • Pistiäiset