Vipera aspis

  • Yleiskuvaus
  • Taksonomia
  • Esiintyminen
  • Näytteet

Kartta esittää havaintoja tästä taksonista, mutta sitä ei voi käyttää levinneisyyskarttana. Suomessa yhteensä

havaintoa?

Lajiluettelo
Lajitietokeskuksen lajiluettelo
Tieteellinen nimi
Vipera aspis
Auktorit
(Linnaeus, 1758)
Tunniste
http://tun.fi/MX.200899
Taksonominen taso
laji
DNA-viivakoodien lkm
Eliöryhmät
  • Matelijat ja sammakkoeläimet
  • Matelijat