Maatalousympäristön päiväperhosseurannan Vihko-tallennus ja editointi

Janne Heliölä, SYKE / 12.6.2020

Maatalousympäristön päiväperhosseuranta on Suomen ympäristökeskuksen koordinoima seurantahanke. Seurannassa kertyneet havaintoaineistot tallennetaan vuodesta 2020 alkaen Luonnontieteellisen keskusmuseon Laji.fi -palvelussa olevaan tietokantaan. Palvelussa julkaistavat tilastot ja kartat voivat muuttua jatkuvasti aineiston täydennys- ja tarkistustyön tuloksena, eikä niihin saa viitata muissa lähteissä. Seurannan tulosraportti julkaistaan vuosittain Perhostutkijain Seuran Baptria-lehdessä.

Tulosraportit ja toimintaohjeet

Kaikki aiemmat tulosraportit sekä ohjeet havainnoinnista ja Vihko-palvelun käytöstä ovat ladattavissa seurannan omalla kotisivulla www.ymparisto.fi/paivaperhosseuranta.

Seurannan havaintoaineistot kerätään Luonnontieteellisen keskusmuseon Vihko-järjestelmän seurantalomakkeen kautta vasta kesästä 2021 alkaen. Kesällä 2020 tämä tietojärjestelmä on vasta koekäytössä, ja havaintojen virallinen tallennus tapahtuu aiempaan tapaan seurannan oman Excel - tallennuspohjan välityksellä.

Palvelun käyttöönotto Vihkossa

Huom! Sinulla pitää ensin olla oma käyttäjätili Laji.fi -portaalissa. Tarvittaessa perusta sellainen. Ilmoita tämän jälkeen Janne Heliölälle (janne.heliola@ymparisto.fi), mikä on tilisi yksilöllinen MA-numero. Se selviää siten, että kirjauduttuasi palveluun navigoit Profiili -sivulle https://laji.fi/user. Tällöin selaimen osoitepalkki muuttuu muotoon https://laji.fi/user/MA.numero. MA-numero on tarpeen käyttäjän tunnistamiseksi, sillä vaikkapa Mikko Heikkisiä voi olla palvelussa useampikin.

Rekisteröidy ja/tai kirjaudu sisään omaan Vihko-havaintopäiväkirjaasi osoitteessa www.laji.fi. Tämän jälkeen sinun pitää ensimmäisellä käyttökerralla hakea käyttäjätilillesi pääsyoikeus Maatalousympäristön päiväperhosseurannan omalle havaintolomakkeelle. Kun pääsy on myönnetty, pääset jatkossa suoraan palveluun sisään.

Valitse ensin Laji.fi -palvelun sinisen yläpalkin kautta Teemat -alavalikko. Tällöin eteesi avautuu lista palvelussa käynnissä olevista seurantatutkimuksista. Valitse näistä edelleen SYKE päiväperhosseuranta (ks. alla).

Eteesi avautuu SYKE päiväperhoset -alasivu, jolla on linkki seurannan laskentaohjeisiin (omalle kotisivulle) sekä lomakkeen täyttöohjeet. Klikkaa näiden alla olevaa vihreää Pyydä pääsyä -kuvaketta, niin seurannan ylläpitäjälle lähtee sähköposti-ilmoitus pääsypyynnöstäsi (ks. alla).

Saat sähköpostiisi ilmoitusviestin ”Pääsypyyntösi lomakkeelle Butterflies in Finnish agricultural landscapes on vastaanotettu. Saat sähköpostin kun pyyntösi on käsitelty.” Kun vahvistusviesti pääsyluvasta on saapunut, pääset palveluun sisään samaa polkua Teemat > SYKE päiväperhosseuranta.

Huom! Pääsyoikeus palveluun myönnetään vain seurantaan nyt tai aiemmin osallistuneille käyttäjille. Näin siksi, että palvelu on tarkoitettu vain uusien havaintojen syöttämiseen ja/tai aiempien havaintojen tarkistamiseen ja korjailuun. Pääsyoikeutta on rajattu myös siksi, että sen saaneet pystyvät periaatteessa editoimaan KAIKKIEN palvelussa olevien laskentalinjojen tietoja. Tällä halutaan vähentää virheiden tai väärinkäytösten riskejä. Luotamme kuitenkin siihen, että pääsyn saaneet käyttäjät editoivat vain oman / omien laskentalinjojensa tietoja.

Havaintojen kirjaaminen Vihkoon

Kun käyttöoikeuden saatuasi tulet palveluun Teemat > SYKE päiväperhosseuranta, niin siellä avautuu tällainen (tässä ylläpitäjän testiympäristöstä kaapattu) näkymä:

Vasemmassa palkissa näkyvät alasivut Ohjeet, Ilmoita, sekä Omat havaintoerätrong> (ylläpitäjällä näkyy Kaikki havaintoerät; vain ylläpitäjillä näkyy lisäksi Hallinnoi lomakkeen käyttöä):

  • Ohjeet sisältää arvattavasti ohjeet palvelun käyttämiseksi, eli tämän (tai päivitetyn) dokumentin.
  • Ilmoita -valikon kautta avautuu näkymään kaksi välilehteä: Luettelo sekä Kartta. Voit valita oman laskentalinjasi kumman kautta tahansa.
  • Omat havaintoerät -valikossa näet kaikki tallentamasi havaintoerät. Pystyt selaamaan niitä, sekä tarvittaessa editoimaan havaintojasi.

Voit kirjata havaintoja omalle laskentalinjallesi klikkaamalla sen nimeä Luettelo -listalta, tai zoomaamalla Kartta-välilehden karttaa lähemmäs ja klikkaamalla sieltä esiin tulevaa suorakaidetta. Suorakaide rajaa alueen, jonka sisään laskentareittisi sijoittuu. Itse laskentareititkin on digitoitu ja viety palveluun, mutta ainakaan tässä vaiheessa niitä ei esitetä palvelussa.

Kun klikkaat valitsemaasi laskentalinjaa joko luettelosta tai kartalta, palvelu tuo näkyviin alueen karttarajauksena ja pyytää vielä vahvistamaan että haluat ilmoittaa havaintoja juuri tältä paikalta:

Klikkaa Käytä tätä paikkaa niin pääset ilmoittamaan havaintojasi. Eteesi avautuu tätä vastaava näkymä (joka jatkuu vielä tästä alaspäin):

  • Näkymän ylälaidassa on otsikkona havaintopaikan nimi (ID-numero, kunta ja kylä).
  • Sen alla on laskijan nimi. Oletusarvona on käyttäjän nimi, voit muuttaa sitä tarvittaessa. Jos annat jonkun muun nimen, voit halutessasi antaa hänelle muokkausoikeuden tietoihin.
  • Havainnoijan nimi on oletusarvoisesti julkinen (”Kyllä”), halutessasi voit vaihtaa sen ”Ei”.
  • ”Laskennassa ei havaittu lainkaan perhosia” -kohdassa voit muuttamalla oletusarvoa osoittaa, että laskenta on tosiaan tehty, vaikka perhosia ei alla ilmoiteta.
  • Seuraavalla rivillä ilmoita laskentapäivä sekä laskennan aloitusaika ja lopetusaika.
  • Karttaikkunan oikealla puolen ilmoita Tuulisuus, Lämpötila ja Pilvisyys -tiedot sekä laskennan alussa että lopussa. Tiedot arvioidaan ja ilmoitetaan samoin kuin aiemminkin. Valitse Tuulisuus ja Pilvisyys ponnahdusvalikosta, ja kirjaa lämpötilat asteen tarkkuudella.

Seuraavaksi rullaa näyttöä tarvittaessa alaspäin, niin pääset kirjaamaan varsinaiset perhoshavaintosi. Eteesi avautuu seuraava näkymä:

Huom! Aiemmin perusteluilta linjoilta palveluun on jo tuotu oletusarvoksi VUODEN 2019 LOHKONUMEROINTIA VASTAAVAT LOHKONUMEROT ja vielä SIINÄ JÄRJESTYKSESSÄ, KUN NE MAASTOSSA OVAT. Numerointi ei siis välttämättä etene kronologisesti, kuten esimerkiksi yllä Oriveden laskentalinjalla. Useimmiten näin kuitenkin on. Halutessasi voit muuttaa lohkonumerointia poistamalla lohkoja punaisesta X-merkistä, sekä lisäämällä (loppuun) uusia lohkonumeroita oikealla olevasta +Lisää lohko -kuvakkeesta. Lohkonumerointiin tekemäsi muutokset tallentuvat palveluun jatkoa varten.

Jos (ja kun) taulukon sarakkeet eli lohkonumerot ovat kunnossa, pääset ilmoittamaan perhoshavaintosi. Heti lohkonumeron alle voit ensin ilmoittaa Tuulisuus- ja Aurinkoisuus % -arvot (voivat jäädä tyhjiksikin).

Havaintojen ilmoittaminen on suositeltavaa tehdä siten, että tuotat ensin vasemmalla olevien ponnahdusvalikkojen avulla näkyviin kattavan listan laskennassa havaitsemistasi lajeista. Sinisestä plus- laatikosta pääset aina lisäämään listaan uusia lajinimiä – erikseen päiväperhoset, sekä mahdollisesti havainnoimasi muut suurperhoset ja punatäplät. Viimeisenä kohtana voit vielä listata laskennan ulkopuolella havaitsemiasi lajeja (”Lohkon ulkopuoliset havainnot”).

Lajinimien syöttö tapahtuu samoin kuin Laji.fi -palvelussa muutenkin. Soluissa on ennakoiva tekstinsyöttö, joka tunnistaa sekä suomen- ja ruotsinkieliset että tieteelliset lajinimet.

Kun olet syöttänyt listan lajinimistä, voit täyttää havaitsemasi yksilömäärät viereiseen solumatriisiin. Siinä joka toinen sarake on värjätty harmaalla, jotta oikea solu olisi helpompi tunnistaa. Kunkin rivin oikeassa laidassa on lisäksi sininen Summa -sarake, joka summaa yhteen kustakin lajista ilmoittamasi havaintojen yhteismäärän. Tämän kentän tarkoituksena on auttaa havaitsemaan mahdollisia näppäilyvirheitä.

Kun olet saanut syötettyä kaikki havaintosi, ja olet vielä tarkistanut niiden sekä sivun ylälaidan sää- ym. tietojen oikeellisuuden, voit tallentaa havaintosi näytön vasemmassa alalaidassa olevasta Tallenna julkisena -kuvakkeesta. Jos haluat esimerkiksi varmistaa jonkin yksilön määrityksen, voit tallentaa havaintosi myös luonnoksena Tallenna julkaisematta -kuvakkeesta. Jos jotain meni pahasti pieleen, voit myös valita oikeasta laidasta punaisen Poistu tallentamatta -kuvakkeen, jolloin tietoja ei tallenneta.

Alla on vielä esimerkinomaisesti yhden laskentakerran (91. Vihti Nummela, 12.6.2020) havainnot syötettyinä:

Ilmoittamiesi havaintojen selaaminen ja korjaaminen

Kun havaintoerä on tallennettu, se tulee jatkossa näkyviin Kaikki havaintoerät -valikossa. Siellä voit tarkastella havaintoja klikkaamalla joko Näytä havaintoerä tai Muokkaa havaintoerää -kuvaketta. Käytännössä on suositeltavaa käyttää myös selaamiseen näistä jälkimmäistä, sillä ensin mainitun tuloste on vaikea tulkita.

Muokkaa havaintoerä -kuvake palauttaa täsmälleen edellä kuvatun kaltaisen tallennusikkunan, jossa pystyt muokkaamaan sekä kaikkia lajinimiä että solumatriisin yksilömääriä. Muista lopuksi tallentaa muutoksesi edellä kuvattuun tapaan Tallenna julkisena -kuvakkeesta.

Koko havaintoaineistoa koskevat tulosyhteenvedot

…ovat vasta suunnitteilla osaksi Vihkossa olevaa palvelua, mutta saataneen käyttöön syyskaudella 2020. Myöhemmässä vaiheessa Vihkoon tuodaan myös kaikkien aiempien, jo toimintansa lopettaneiden seurantalinjojen sijaintitiedot ja havaintoaineistot.

Sinun pitää kirjautua käyttääksesi tätä osiota.