Snedstreckad lövmätare Scopula virgulata

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Scopula virgulata
Auktor
(Denis & Schiffermüller, 1775)
Triviala namn
 • rämelehtimittari (finska)
 • snedstreckad lövmätare (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.61737
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Sällsynt
Administrativa status
 • Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2021/521) ?
 • Akut skyddad art (SYKE 2020) ?
 • FÖRÅLDRAD Prioriterade arter (SYKE 2010-2011) ?
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
 • FÖRÅLDRAD Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
Rödlistekategori
 • 2019 VU – Sårbar
 • 2010 VU – Sårbar
 • 2000 LC – Livskraftig
Experter
 • Lauri Kaila
 • Marko Mutanen
DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Fjärilar
 • Mätare
 • Storfjärilar