Aspsvärmare Laothoe amurensis

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Laothoe amurensis
Auktor
(Staudinger, 1892)
Triviala namn
 • haapakiitäjä (finska)
 • aspsvärmare (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.61462
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Sällsynt
Administrativa status
 • Hotade arter (NVF 2023/1066, bilaga 6) ?
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
 • Artslista som används i det automatiska förfarandet för skogsanmälningar (MKI-OHKE 2023) ?
Rödlistekategori
 • 2019 VU – Sårbar
 • 2010 LC – Livskraftig
Experter
 • Lauri Kaila
 • Marko Mutanen
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Fjärilar
 • Svärmare
 • Storfjärilar