Dårgräsfjäril Lopinga achine

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Lopinga achine
Auktor
(Scopoli, 1763)
Triviala namn
  • kirjopapurikko (finska)
  • dårgräsfjäril (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.60960
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
  • Sällsynt
Administrativa status
Rödlistekategori
  • 2019 EN – Starkt hotad
  • 2010 VU – Sårbar
  • 2000 NT – Nära hotad
Experter
  • Lauri Kaila
  • Marko Mutanen
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Insekter och spindeldjur