Kvickgräsfjäril Pararge aegeria

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Pararge aegeria
Auktor
(Linnaeus, 1758)
Triviala namn
 • täpläpapurikko (finska)
 • kvickgräsfjäril (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.60953
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Vanlig
Administrativa status
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
 • Regionalt hotade 2020 - 1b Hemiboreal, Sydvästra fastlandskusten ?
 • Regionalt hotade 2020 - 2a Sydboreal, Sydvästlandet och Kust-Österbotten ?
 • Regionalt hotade 2020 - 2b Sydboreal, Insjöfinland ?
 • Regionalt hotade 2020 - 3a Mellan boreal, Österbotten ?
 • Regionalt hotade 2020 - 3b Mellan boreal, Norra Karelen–Kajanaland ?
Rödlistekategori
 • 2019 NT – Nära hotad
 • 2010 LC – Livskraftig
Experter
 • Lauri Kaila
 • Marko Mutanen
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Fjärilar
 • Dagfjärilar
 • Storfjärilar