Skuggpärlemorfjäril Argynnis laodice

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Argynnis laodice
Auktor
(Pallas, 1771)
Triviala namn
 • etelänhopeatäplä (finska)
 • skuggpärlemorfjäril (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.60880
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Mycket sällsynt
Administrativa status
 • Hotade arter (NVF 2023/1066, bilaga 6) ?
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
 • Artslista som används i det automatiska förfarandet för skogsanmälningar (MKI-OHKE 2023) ?
Rödlistekategori
 • 2019 VU – Sårbar
 • 2010 NA – Ej tillämplig
Experter
 • Lauri Kaila
 • Marko Mutanen
DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • MVL.31
 • MVL.181
 • Storfjärilar