Svartfläckig blåvinge Phengaris arion

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Phengaris arion
Auktor
(Linnaeus, 1758)
Triviala namn
 • muurahaissinisiipi (finska)
 • svartfläckig blåvinge (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.60841
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Mycket sällsynt
Administrativa status
 • Hotade arter (NVF 2023/1066, bilaga 6) ?
 • Särskilt skydda arter (NVF 2023/1066, bilaga 6) ?
 • Djurarter som är fridlysta i hela landet (NVF 2023/1066, bilaga 1) ?
 • Arter som kräver strikt skydd inom Europeiska unionen (NVF 2023/1066, bilaga 7) ?
 • EU:s habitatdirektiv, bilaga IV ?
 • Akut skyddad art (SYKE 2020) ?
 • FÖRÅLDRAD Prioriterade arter (SYKE 2010-2011) ?
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
 • Artslista som används i det automatiska förfarandet för skogsanmälningar (MKI-OHKE 2023) ?
 • FÖRÅLDRAD Hotade arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
 • FÖRÅLDRAD Särskilt skydda arter (NVF 1997/160, bilaga 4 2013/471) ?
Rödlistekategori
 • 2019 CR – Akut hotad
 • 2010 CR – Akut hotad
 • 2000 CR – Akut hotad
Experter
 • Lauri Kaila
 • Marko Mutanen
DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Fjärilar
 • Dagfjärilar
 • Storfjärilar