Violettkantad guldvinge Lycaena hippothoe

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Lycaena hippothoe
Auktor
(Linnaeus, 1761)
Triviala namn
 • ketokultasiipi (finska)
 • violettkantad guldvinge (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.60821
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Vanlig
Administrativa status
 • Regionalt hotade 2020 - 3a Mellan boreal, Österbotten ?
 • Regionalt hotade 2020 - 3b Mellan boreal, Norra Karelen–Kajanaland ?
 • Regionalt hotade 2020 - 3c Mellan boreal, Lapland triangeln ?
 • Regionalt hotade 2020 - 4a Norra boreal, Koillismaa ?
 • Regionalt hotade 2020 - 4b Norra boreal, Nordbotten ?
 • Regionalt hotade 2020 - 4c Norra boreal, Skogs-Lappland ?
 • Regionalt hotade 2020 - 4d Norra boreal, Fjäll-Lappland ?
Rödlistekategori
 • 2019 NT – Nära hotad
 • 2010 NT – Nära hotad
 • 2000 LC – Livskraftig
Experter
 • Lauri Kaila
 • Marko Mutanen
DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • MVL.232
 • Fjärilar