Kärrguldvinge Lycaena dispar

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Lycaena dispar
Auktor
(Haworth, 1803)
Triviala namn
 • isokultasiipi (finska)
 • kärrguldvinge (svenska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.60818
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Mycket sällsynt
Administrativa status
 • Djurarter som är fridlysta i hela landet (NVF 2023/1066, bilaga 1) ?
 • Arter som kräver strikt skydd inom Europeiska unionen (NVF 2023/1066, bilaga 7) ?
 • EU:s habitatdirektiv, bilaga II ?
 • EU:s habitatdirektiv, bilaga IV ?
 • EU:s habitatdirektiv bilaga II, Finlands Natura-arter ?
Rödlistekategori
 • 2019 NT – Nära hotad
 • 2010 NT – Nära hotad
 • 2000 EN – Starkt hotad
Experter
 • Lauri Kaila
 • Marko Mutanen
Organismgrupper
 • Insekter och spindeldjur
 • Fjärilar
 • Dagfjärilar
 • Storfjärilar