kackerlackorBlattodea

  • Översikt
  • Bilder
  • Biologi
  • Taksonomi
  • Förekomst
  • Näytteet

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Blattodea
Rekommenderade triviala namn
kackerlackor
identifiering
http://tun.fi/MX.53675
Taxonomisk nivå
ordning
Förekomst i Finland
Förmodligen i Finland
Experter
  • Pasi Sihvonen
  • Heidi Viljanen
Antal DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Insekter och spindeldjur
  • Kackerlackor
Total 8 arter