Blattinae

  • Översikt
  • Bilder
  • Taksonomi
  • Förekomst
  • Näytteet

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Blattinae
identifiering
http://tun.fi/MX.53558
Taxonomisk nivå
underfamilj
Experter
  • Pasi Sihvonen
  • Heidi Viljanen
Antal DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Insekter och spindeldjur
  • Kackerlackor
Total 3 arter