Nissöga Cobitis taenia

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Cobitis taenia
Auktor
Linnaeus, 1758
Triviala namn
  • rantanuoliainen (finska)
  • nissöga (svenska)
  • Spined loach (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.53262
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Administrativa status
Rödlistekategori
  • 2019 NT – Nära hotad
  • 2010 VU – Sårbar
  • 2000 EN – Starkt hotad
Expert
  • Risto Väinölä
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Fiskar