Sjustrålig smörbult Gobiusculus flavescens

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Gobiusculus flavescens
Auktor
(Fabricius, 1779)
Triviala namn
  • seitsenruototokko (finska)
  • sjustrålig smörbult (svenska)
  • Two-spotted goby (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.53240
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Administrativa status
  • Fiskarter på vilka naturvårdslagen tillämpas (NVF 1997/60, bilaga 1) ?
Rödlistekategori
  • 2019 NT – Nära hotad
  • 2010 DD – Kunskapsbrist
Expert
  • Risto Väinölä
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Fiskar