Småspigg Pungitius pungitius

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Pungitius pungitius
Auktor
(Linnaeus, 1758)
Triviala namn
  • kymmenpiikki (finska)
  • småspigg (svenska)
  • Ninespine stickleback (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.53200
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
  • Väletablerat
Administrativa status
  • Fiskarter på vilka naturvårdslagen tillämpas (NVF 1997/60, bilaga 1) ?
Rödlistekategori
  • 2019 LC – Livskraftig
  • 2010 LC – Livskraftig
  • 2000 LC – Livskraftig
Expert
  • Risto Väinölä
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Fiskar