bakteerit (fi)Bacteria

  • Översikt
  • Bilder
  • Taksonomi
  • Förekomst
  • Näytteet

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Bacteria
Auktor
(Haeckel, 1894) Woese, Kandler Wheelis, 1990
Rekommenderade triviala namn
bakteerit (fi)
identifiering
http://tun.fi/MX.53063
Taxonomisk nivå
domän
Antal DNA-streckkoder
Organismgrupper
  • Övriga organismer
  • Bakterier
Total 9 arter