Signalkräfta Pacifastacus leniusculus

Beskrivning

Signalkräftor rör sig klart modigare än flodkräftan (Astacus astacus) även när det är ljust. När det gäller levnadsbetingelserna är signalkräftan tämligen flexibel. Den trivs inom ett brett temperaturintervall och klarar sig också i brackvatten. Signalkräftan växer bra även i kallt vatten men jämfört med flodkräftan har den anpassat sig sämre till att vattnet svalnar snabbt under kräftornas parnings- och äggläggningstid på hösten, vilket ofta förekommer i våra förhållanden. Detta begränsar artens fortlevnadsmöjligheter i norr och i grunda småvatten som exponeras för snabba temperaturväxlingar. Det förefaller som om signalkräftan inte heller anpassar sig lika bra som flodkräftan till humusrika och sura vatten.

Stora sjöar med stenig eller fast botten är idealiska för signalkräftan. Där kan den leva och beta djupt nere. De största signalkräftorna som fångats i Finland har varit ca 20 cm långa, men i allmänhet får man sällan individer som skulle vara över 12 cm. Signalkräftan kan leva upp mot 20 år.

Bestånd av signalkräftor är nästan alltid smittade av kräftpesten (Aphanomyces astaci typ PsI). Forskningar på 2000-talet har visat att även signalkräftan lider av kräftpesten och kan till och med dö av den om den blir stressad eller annars avmattad. I Finland och Sverige har även observerats flera beståndskollapser, vilka har tolkats bero på samverkan mellan kräftpesten och miljöstress eller misslyckandet av reproduktion. En ny sjukdom har också hittats på signalkräftan, nämligen ESS (eroded swimmeret symptom på engelska, pyrstöjalkatauti på finska). Den förorsakas av svampen Fusarium och kan försvaga eller helt förhindra reproduktion.

Europeiska namn: täplärapu, signal crayfish, signalkrebs, écrevisse de californie, l´écrevisse signal, cangrejo senjal, californische rivierkreeft

Amerikanska namn: signal crayfish, Pacific crayfish, Californian crayfish

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

Markku Pursiainen (Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet) 2014; Esa Erkamo (Luke) 2016, 2020; MMM 2019; Japo Jussila (Östra Finlands universitet) 2019, 2020

CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Pacifastacus leniusculus
Auktor
(Dana, 1852)
Triviala namn
 • täplärapu (finska)
 • signalkräfta (svenska)
 • Signal crayfish (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.53031
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
 • Import
Denna art är en invasiv art
EtableringEtablerad
Administrativa status
 • Invasiv främmande art för EU (EU 2016/1141; 2017/1263; 2019/1262; 2022/1203) ?
 • Nationell strategi för främmande arter (SP 2012) ?
Rödlistekategori
 • 2019 NA – Ej tillämplig
Expert
 • Risto Väinölä
DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Kräftdjur
 • Makroskopiska kräftdjur
 • Kräftor, räkor och krabbor