Mördarsnigel (spansk skogssnigel) Arion vulgaris

Beskrivning

Mördarsnigeln är en sydeuropeisk, kulturbunden invasiv främmande art, som i slutet av 1900-talet spred sig till mellersta och norra Europa oavsiktligt med människan. Mördarsnigeln är varierande till färgen, storvuxen och 7–14 cm lång. Den allätande snigelarten har anpassat sig väl till det svala klimatet i Finland.

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

Johanna Niemivuo-Lahti (MMM), Bengt Lindqvist och Erja Huusela-Veistola (Luke); Ulla-Maija Liukko och Katriina Könönen (SYKE) uppdaterad 2023

CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta.

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Arion vulgaris
Auktor
Moquin-Tandon, 1855
Triviala namn
 • espanjansiruetana (finska)
 • mördarsnigel (svenska)
 • Spanish slug (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.52801
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Mänsklig påverkan
Denna art är en invasiv art
EtableringEtablerad
Administrativa status
 • Nationell strategi för främmande arter (SP 2012) ?
 • Förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter (704/2019, VN 912/2023) ?
Rödlistekategori
 • 2019 NA – Ej tillämplig
 • 2010 NA – Ej tillämplig
 • 2000 LC – Livskraftig
Expert
 • Risto Väinölä
Organismgrupper
 • Blötdjur
 • Snäckor och sniglar