Mördarsnigel (spansk skogssnigel) Arion vulgaris

Beskrivning

Mördarsnigeln (den spanska skogssnigeln) är en sydeuropeisk, kulturbunden främmande art, som i slutet av 1900-talet spred sig till mellersta och norra Europa oavsiktligt med människan. Mördarsnigeln är varierande till färgen, storvuxen och 7–14 cm i längd. Denna allätande snigelart har anpassat sig väl till det svala klimatet i Finland.

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

Johanna Niemivuo-Lahti (MMM), Bengt Lindqvist och Erja Huusela-Veistola (Luke); Ulla-Maija Liukko och Katriina Könönen (SYKE) uppdaterad 2020

CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Arion vulgaris
Auktor
Moquin-Tandon, 1855
Triviala namn
 • espanjansiruetana (finska)
 • mördarsnigel (svenska)
 • Spanish slug (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.52801
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Mänsklig påverkan
Denna art är en invasiv art
EtableringOkänd
Administrativa status
 • Nationell strategi för främmande arter (SP 2012) ?
 • Förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter (704/2019) ?
Rödlistekategori
 • 2019 NA – Ej tillämplig
 • 2010 NA – Ej tillämplig
 • 2000 LC – Livskraftig
Expert
 • Pedro Cardoso
DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Blötdjur
 • Snäckor och sniglar