Rovdjur Carnivora

Beskrivning

Rovdjur (Carnivora) är en ordning av däggdjur som består av cirka 270 arter från 15 familjer:

 • hunddjur (Canidae)
 • björnar (Ursidae)
 • kattbjörnar (Ailuridae)
 • halvbjörnar (Procyonidae)
 • skunkar (Mephitidae)
 • mårddjur(Mustelidae)
 • valrossar (Odobenidae)
 • öronsälar (Otariidae)
 • öronlösa sälar (Phocidae)
 • Madagaskarrovdjur (Eupleridae)
 • kattdjur (Felidae)
 • manguster (Herpestidae)
 • hyenor (Hyaenidae)
 • leopardmårdar (Nandiniidae) samt
 • viverrider (Viverridae).

Invasiva främmande rovdjur som ingår i den nationella förteckningen inkluderar exempelvis: 

Arter som har klassificerats som invasiva främmande arter av unionsbetydelse ingår emellertid inte i gruppen. Sådana arter är till exempel halvbjörnarterna tvättbjörn (Procyon lotor) och vanlig näsbjörn (Nasua nasua), hunddjuret mårdhund (Nyctereutes procyonoides) samt mangustarten Javanesisk mungo (Herpestes javanicus). Även sällskapsdjur såsom tamhund, tamkatt och tamiller är exkluderade från gruppen.

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

MMM 2017, 2019; uppdatering Luke 2021

CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Carnivora
Triviala namn
 • petoeläimet (finska)
 • rovdjur (svenska)
 • Carnivores (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.50473
Taxonomisk nivå
ordning
Förekomst i Finland
Förmodligen i Finland
Denna art är en invasiv art
Etablering
Administrativa status
 • Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse (1725/2015) ?
 • Förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter (704/2019) ?
Expert
 • Thomas Lilley
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Däggdjur
Totalt 20 arter