Fladdermöss Chiroptera

Beskrivning

Fladdermöss (Chiroptera) är en omfattande ordning av däggdjur. Exempel på fladdermusfamiljer är bland annat flyghundar (Pteropodidae), läderlappar (Vespertilionidae), storöronfladdermöss (Megadermatidae), bladnäsor (Phyllostomidae) och veckläppade fladdermöss (Molossidae). Globalt finns det 200 släkten och 1116 arter.

I Finland har 13 arter påträffats, varav de mest vanliga är nordfladdermus (Eptesicus nilssonii), vattenfladdermus (Myotis daubentonii), mustaschfladdermus (M. mystacinus), taigafladdermus (M. brandtii) samt brunlångöra (Plecotus auritus).

Fladdermöss är nattaktiva och är huvudsakligen insektätare. En del fladdermöss äter också frukter, nektar och pollen. Några arter lever på blod av andra däggdjur.

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

MMM 2017, 2019; uppdatering Luke 2021

CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Chiroptera
Triviala namn
  • lepakot (finska)
  • fladdermöss (svenska)
  • Bats (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.50471
Taxonomisk nivå
ordning
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Denna art är en invasiv art
Etablering
Administrativa status
  • Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse (1725/2015) ?
  • Förordning om hantering av risker orsakade av invasiva främmande arter (704/2019) ?
Expert
  • Thomas Lilley
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
  • Däggdjur
  • Fladdermöss
Totalt 13 arter