Bisam Ondatra zibethicus

Beskrivning

Bisamen är en stor gnagare som väger lite över ett kilo och tillhör familjen hamsterartade gnagare (Cricetidae), liksom våra inhemska sorkar. Bisamen kommer ursprungligen från Nordamerika. Den simmar och dyker mycket väl. Den trivs vid åar, insjöar och dammar. Arten är aktiv i skymningen och på natten, men särskilt under våren kan den röra sig även dagtid.

Bisamen bygger hyddor av vattenväxter till vintern. På sommaren gräver den hål i strandbrinken där den lever. Honan kan föda 1–3 kullar om året och varje kull har 4–5 ungar. Bisamen kan leva upp till tre år i naturen. Dess favoritföda tillhör gräs, sjöfräken och vass samt fiskar, groddjur, musslor och insekter.

Källa: Laji.fi artbeskrivningar
Författare av artbeskrivningen:

Petri Nummi (Helsingfors universitet) 2017; uppdateringar MMM 2019, Luke 2020

CC BY 4.0

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

rutnät
Observationer
 • Totalt rutnät
Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Ondatra zibethicus
Auktor
(Linnaeus, 1766)
Triviala namn
 • piisami (finska)
 • bisam (svenska)
 • Muskrat (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.48537
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Mänsklig påverkan
Denna art är en invasiv art
EtableringEtablerad
Administrativa status
 • Invasiv främmande art för EU (EU 2016/1141; 2017/1263; 2019/1262; 2022/1203) ?
 • Nationell strategi för främmande arter (SP 2012) ?
Rödlistekategori
 • 2019 NA – Ej tillämplig
 • 2015 NA – Ej tillämplig
 • 2010 NA – Ej tillämplig
 • 2000 NE – Ej bedömd
Expert
 • Thomas Lilley
DNA-streckkoder
Organismgrupper
 • Däggdjur
 • Små däggdjur