Buskmus Sicista betulina

Kartan visar observationer av denna taxonen, men den får inte användas som en utbredningskarta. Totalt

observationer i Finland?

Artlista
FinBIF master checklist
Vetenskapligt namn
Sicista betulina
Auktor
(Pallas, 1779)
Triviala namn
 • koivuhiiri (finska)
 • buskmus (svenska)
 • Northern birch mouse (engelska)
Identifierare
http://tun.fi/MX.48031
Taxonomisk nivå
art
Förekomst i Finland
Publicerad från Finland
Typ av förekomst i Finland
 • Väletablerat
Administrativa status
 • EU:s habitatdirektiv, bilaga IV ?
 • Safeguarding Endangered Species in Forestry – Lajiturva Project 2019–2021 ?
Rödlistekategori
 • 2019 LC – Livskraftig
 • 2015 LC – Livskraftig
 • 2010 LC – Livskraftig
 • 2000 LC – Livskraftig
Expert
 • Thomas Lilley
Antal offentliga DNA-streckkoder
Vi kan inte visa denna siffra just nu på grund av begränsningarna vid gränsnitt av den internationella BOLD -tjänsten. ?
Organismgrupper
 • Däggdjur
 • Små däggdjur